Överhandsfräs och andningsskydd Airshiels Pro
T4 överhandsfräs

Handöverfräsar

Överhandsfräsar

Fräsbord

Fräsbord

Vår Facebooksida

tools4woods facebooksida